Fragt fra: 395,-

Telefonen åbner kl 08:00

Grundet en opdatering i Google Chrome browseren, kan du opleve at hjemmesiden kører langsomt eller slet ikke svarer. Oplever du dette, bør du genåbne vores hjemmeside i en anden browser, f.eks. Internet Explorer, Safari, Edge eller Firefox.

OK, LUK BESKED

Lavenergivinduer og BR18

Hvorfor lavenergivinduer?

Der er flere rigtig gode grunde til, at du skal vælge lavenergivinduer. For det første er der mange penge at spare på varmeregningen, når du skifter dine gamle vinduer ud. For det andet betyder et lavere varmeforbrug, at du formindsker dit og familiens CO2 udslip. Og når varmen forbliver i dine stuer i stedet for at sive ud af utætte vinduer, kan du for det tredje skabe et behageligt indeklima efter dine ønsker.

Man bruger fagudtrykket U-værdi, når man angiver, hvor stor en energimængde (varme) der transmitteres til udeklimaet, når temperaturforskellen mellem rudens udvendige og indvendige overflade er på 1 grad celsius. Derfor er det optimale en lav U-værdi. Det er ifølge Energistyrelsens Bygningsreglement ikke tilladt at montere vinduer, der har en U-værdi, der er højere end 1,8.

En lavenergirude er udstyret med en såkaldt ”varmkant”. Betegnelsen dækker over afstandsprofiler, der har meget gode varmetekniske egenskaber, og som mindsker risikoen for kondensdannelse indvendigt.

En varm kant har betydning for rudens samlede U-værdi, men værdien er afhængig af rudens størrelse. Jo større og tykkere ruden er, desto bedre er isolationen, men også vinduets karm og ramme spiller ind. Hvis denne er velisoleret, spiller den varme kant en mindre rolle.

I Energistyrelsens Bygningsreglement, BR18, opstilles en række lovmæssige krav til dig, når du renoverer dit hus, blandt andet når du udskifter vinduer og døre. Herunder kan du læse mere om disse fordringer.

BR18 om energi

D. 1. juli 2018 blev bygningsreglement BR15 erstattet af BR18. Det væsentligste for købere af vinduer og døre er at ved nybyggerier og totalrenoveringer skal der efter ikrafttrædelse af BR18 benyttes elementer i energiklasse B, hvor energiklasse C kun opfyldte det erstattede BR15 reglement.

Alle produkter hos Vinduesgrossisten lever op til kravene i BR18.

Reglementet kræver, at du ved renovering af dit hus bringer din ejendom op til en tidssvarende energimæssig standard. I den forbindelse bruges udtrykket ”Eref”, som betegner vinduets samlede energibalance. Denne beregnes i kWh/m2 pr. år, og udregningen er baseret på et referencevindue, der lever op til dansk standard og europæiske normer.

Efter krafttrædelsen af BR18 er det nu ikke længere tilladt, at vinduer har en Eref på mindre en -17 kWh/m2 pr. år – heri er både vinduets varmetab og solvarme medregnet. Kravene til energibalancen, den såkaldte Eref, har med det nye bygningsreglement ændret  fra -33 kWh/m2 pr. år til -17 kWh/m2 pr. år. Fra 2020 skærpes dette yderligere til 0 kWh/m2 pr. år.

BR18 om redningsåbninger

I forbindelse med brand stiller BR18 også lovkrav angående redningsåbninger og flugtveje i vinduer i nyere boliger. Alle beboelsesrum i huset (værelser, køkkener) skal foruden døren til andre værelser have en direkte flugtvej til det fri. Dette kan enten være gennem en dør (f.eks. terrassedør) eller gennem et vindue med minimumskrav. Lovkravet omfatter ikke badeværelse og kælder.

Minimumskrav

Minimumskravet for en flugtvej er, at vinduets åbning sammenlagt skal have en bredde + en højde på min. 1,5 m. Hverken bredden eller højden må her være mindre end 50 cm.

Højdekrav, udvendigt

Åbningshøjden skal være min. 60 cm, hvis vinduet er monteret over 2 m fra jorden.

Højdekrav, indvendigt

Der må monteringsmæssigt ikke være mere end 1,2 m fra gulvet til den nederste del af åbningen