Fragt fra: 395,-

Telefonen åbner kl 08:00

Grundet en opdatering i Google Chrome browseren, kan du opleve at hjemmesiden kører langsomt eller slet ikke svarer. Oplever du dette, bør du genåbne vores hjemmeside i en anden browser, f.eks. Internet Explorer, Safari, Edge eller Firefox.

OK, LUK BESKED

Indeklima

Et godt indeklima er afgørende for, om boligens indbyggere trives. Det er også vigtigt i forhold til, om selve bygningen er sund og velholdt. Her kan du læse mere om, hvordan du skaber et godt klima indendørs.

Kondensdannelse

Kondens på vinduer og døre er et kendt problem i mange danske hjem. Når fugtig og varm luft bliver afkølet på en kold rude, opstår kondens. Særligt om efteråret og vinteren er der risiko for kondensdannelse på ruderne, idet vi opvarmer husene samtidig med, at nætterne og morgenerne er kølige. Er der stor forskel på temperaturen ude og inde, vil omfanget af kondensdannelse på ruderne stige. Ruder i soveværelser og vådrum, hvor temperaturen traditionelt er lav, er typisk de steder, hvor kondens og fugt indfinder sig i størst omfang.

Hvor der benyttes A eller energi B ruder opstår der kun kondens hvis den relative luftfugtighed er meget høj.

Mangel på udluftning

I efterårs- og vintermånederne er behovet for hyppig udluftning størst. Men det er oftest i den periode, vi udlufter mindst. Det er vigtigt, at fugten, der over sommeren har sat sig i boligen, bliver ledt ud. Bliver den ikke det, opstår kondens. Fugtproblemet forværres yderligere af, at mange hænger vasketøj op indendørs i de koldeste og vådeste måneder.

Stillestående luft

I efterårs- og vintermånederne er persienner og gardiner ofte lukkede, og der opstår stillestående luft mellem gardinerne/persiennerne og ruderne. Derved nedkøles luften, og kondens dannes på ruden. Gunstige forhold for kondensdannelse er netop kombinationen af stillestående luft, høj luftfugtighed og varierende rumtemperaturer.

Er der kondensdråber på ruderne i din bolig, skal de aftørres med køkkenrulle eller lignende. Den relative luftfugtighed anbefales ifølge Indeklimahåndbogen fra SMI at være på 40-45 %. Luftfugtigheden ligger typisk på 60-80 % i en dansk bolig i oktober, så udluftning er meget vigtig. Man kan bruge et hydrometer til at måle luftfugtigheden i boligen. Tilstræb at lufte ud, når luften udenfor er tør.

Tips til et godt indeklima

Herunder kan du læse otte gode tips til, hvordan du opretholder et godt indeklima blandt andet ved hjælp af dine vinduer og døre.

1. Luft ud længe og ofte

Åbn alle vinduer og døre på vid gab og luft ud i så mange timer som muligt, når det er lunt nok til det. Sæt en hel dag af til udluftningsprojektet. Det er vigtigt, at den ophobede fugt i bolig- og byggematerialerne får rigelig tid til at forsvinde. Derefter skal du lufte ud flere gange dagligt – især vådrum og soveværelser. I disse små, kolde og fugtige rum med dårlig luftcirkulation er der nemlig ekstra grobund for, at fugten kan trives og dermed skabe kondens. Du skal også lufte ud i regnvejr!

2. Lad luften cirkulere frit

Lad luften cirkulere frit mellem boligens forskellige rum ved at undlade at lukke dørene så ofte som muligt.

3. Åbn vinduerne ved tørring af tøj

Ser du dig nødsaget til at tørre vasketøjet indendørs, er det vigtigt, at du lufter ud imens. Eksempelvis kan vinduerne sættes i ventilationsstilling.

4. Tjek aftrækkene

Hvert efterår bør du kontrollere, om aftræk og ventiler i opholdsrummene, bad, og bryggers er intakte, og om der er fri passage i dem. Grundig rengøring af aftrækkene, der oftest er placeret i vinduerne eller i ydervæggene, er vigtig. Alt fra fuglereder, hvepseboer, spindelvæv og støv kan have ophobet sig.

5. Kontrollér temperaturen

Tilstræb den samme temperatur i alle boligens rum, gerne 20-21 grader.

6. Tilstræb højt luftskifte

Gennem mange år har den danske byggelovgivning stillet krav til det permanente luftskifte i boliger. Hele luftvolumenen skal minimum skiftes ½ gang i timen i opholdsrum. Og endnu oftere i køkken og baderum. Aftræk og ventiler er derfor ikke tilstrækkeligt til at sikre højt luftskifte, der skal også udluftes 5-10 minutter 3 gange om dagen. Eller oftere.

7. Tjek ventilationen

Hvis du har udskiftet vinduerne i et ældre hus, oplever du nok, at ruderne begynder at dugge fra oktober. Dette sker, fordi huset pludselig er blevet tætnet. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at boligen har de nødvendige ventilationsforanstaltninger. Der bør være mindst en ventilationsåbning i hvert rum.

8. Indstil mekanisk ventilation korrekt

Et mekanisk ventilationssystem skal indstilles korrekt i forhold til netop din bolig. Følg leverandørens anvisning og lad også denne tjekke anlægget løbende og følg generelt vedligeholdelsesinstrukserne.